preloader

ÀMBIT

Habitabilitat del món rural

Treballem en projectes que impulsen l'habitabilitat rural al pobles i zones rurals.

Sentim fermament que les ruralitats són, i han de seguir sent, espais d’oportunitat per a desenvolupar els projectes vitals de les persones que hi viuen i que hi volen viure.

Cal treballar de valent perquè l’accés a l’habitatge deixi de ser un escull per a mantenir la població d’aquests territoris.

 

Projectes